Как пользоваться нашими услугами Панель управления хостингом VestaCP Преимущества и особенности Доменные имена

Публичная оферта

Договір публічної оферти на надання послуг web-хостингу.

ФОП Байда Мирослав Володимирович, іменований далі Виконавець, пропонує інформаційні послуги (розміщення та обробка даних на веб-вузлах) віртуального хостингу веб-сайтів в мережі Інтернет (далі — Послуги) юридичній або фізичній особі (далі Замовник) (у подальшому разом - Сторони) через web-сайт Виконавця https://m-host.net та панель керування послугами за адресою https://my.m-host.net, що розглядаються як одне ціле і надалі іменуються як Сайт. Виконавець за умовами даного договору є продавцем Послуг і отримує відшкодування від платіжних систем.

Безумовним прийняттям (акцептом) умов даного публічного Договору Оферти (далі — Договір) є здійснення Замовником платежу за рахунок сплати послуг.


1. Загальні положення.

1.1. Під Послугами розуміється:

1.1.1. Надання Замовнику унікального імені і паролю, що дозволяють йому розміщувати свою інформацію на серверах Виконавця.

1.1.2. Підтримка вторинного сервера імен DNS використовуваного Замовником домену.

1.1.3. Можливість організації необмеженої кількості імен електронної пошти з обсягом збереженої в кожний момент часу інформації в межах квоти, передбаченої тарифним планом.

1.1.4. Можливість використання всіх доступних програм і функцій на серверах Виконавця.

1.1.5. Доступ до статистики відвідувань через спеціалізоване програмне забезпечення на серверах Виконавця;

1.1.6. Отримання необхідних для підключення до Послуги та налаштуванню програмного забезпечення консультацій по електронній пошті та через сервіси обміну повідомленнями на серверах Виконавця.

1.2. Під Тарифами розуміється:

1.2.1. Сукупність пропозицій, запропонованих Замовнику Виконавцем, щодо вартості, умов та обсягу надання Послуг.

1.3. Під Платіжними системами розуміється:

1.3.1. Платіжна система Interkassa та ряд  міжнародних та внутрішньобанківських платіжних систем, взаємодію з котрими забезпечує Interkassa на власних умовах.

1.3.2. Платіжна система LiqPay та ряд  міжнародних та внутрішньобанківських платіжних систем, взаємодію з котрими забезпечує LiqPay на власних умовах.

1.4. Під Продавцем розуміється:

1.4.1. Виконавець, котрий отримує відшкодування від Платіжних систем.

1.5. Під Інтерфейсами розуміється:

1.5.1.  Сукупність засобів для здійснення взаємодії між Замовником і серверами Виконавця на основі загальнодоступних технологій.

1.5.2. До Інтерфейсів належать: web (в т.ч. захищений з використанням SSL), ftp, ssh, imap, pop3, smtp, mysql, pgsql, тощо.


2. Права та обов'язки сторін.

2.1. Замовнику не дозволяється:

2.1.1. Здійснювати дії направлені на обмеження або перешкоджання в доступі інших користувачів до Послуг, а також здійснення спроб протиправного доступу до ресурсів Виконавця і/або до інших ресурсів, доступним через мережу Інтернет.

2.1.2. Публікувати, передавати (розсилати) будь-яку інформацію, яка суперечить нормам міжнародного права.

2.1.3. Публікувати або передавати будь-яку інформацію або програмне забезпечення, яке містить в собі комп'ютерні віруси або інші компоненти, прирівняні до них.

2.1.4. Розміщувати на віртуальному сервері, передавати (розсилати) інформацію еротичного, порнографічного змісту, а також посилання на подібні ресурси.

2.1.5. Передавати (розсилати) електронні повідомлення комерційного та іншого характеру, неузгоджені попередньо з їх одержувачем. Під розсилкою розуміється як масова розсилка декількох електронних листів безліч одержувачам, так і множинна розсилка одному одержувачу, а також використання реквізитів (веб-сторінок, е-mail) Замовника при подібних розсилках, здійснених через другого Провайдера.

2.1.6. Перевищувати норми віртуального хостингу понад 100% обумовленого обраним тарифним планом.

2.1.7. Використовувати ненормативну лексику при спілкуванні зі службою підтримки, висувати необґрунтовані обвинувачення на адресу компанії в будь-якій формі.

2.1.8. Розповсюджувати медіа-інформацію (аудіо-, відео-файли, фотографії та ін.) з порушенням авторських прав одноосібних власників чи груп осіб, котрі мають виключні права на дані файли. Вилучення спірних сторінок, файлів та посилань на них з серверів виконавця може здійснюватись без попередження Замовника з подальшим блокуванням його доступу до серверів Виконавця і без жодних відшкодувань Замовнику. Збитки пов'язані з порушенням Замовником прав на медіа-інформацію та збитки пов'язані з судовими процесами з цих питань повністю лягають на Замовника.

2.1.9. Створювати на серверах Замовника web-сайти що розповсюджують дані, описані в пункті 2.1.8 що знаходяться на серверах третіх сторін чи посередників, якщо такі порушують права власників на їх розповсюдження чи тиражування.

2.2. Обов'язки Виконавця:

2.2.1. Надати Замовнику Послуги після зарахування платежу.

2.2.2. Зареєструвати Замовника шляхом передачі пароля і логіну на Email Замовника.

2.2.3. Надавати Замовнику Послуги відповідно з обраним Тарифом.

2.2.4. Проводити консультації Замовнику пов'язані з використанням Послуг.

2.3. Права Замовника:

2.3.1. Право на конфіденційність.

2.3.1.1. Замовник має а Виконавець забезпечує право на збереження в секреті персональних даних про Замовника, використаних під час реєстрації, платежу чи відшкодування, за не порушення умов, описаних в п. 2.1.

2.3.1.2. Замовник має а Виконавець забезпечує право на збереження в секреті банківських даних Замовника та даних про обсяг платежів.

2.3.2. Замовник має право віддалено користуватись обладнанням Виконавця через доступні Інтерфейси, з використанням вільно-розповсюджуваного ПЗ, та розміщувати на веб-вузлах Виконавця інформацію, що не суперечить умовам п. 2.1. без будь-якого спеціалізованого ПЗ, що могло б потребувати додаткових витрат.

2.3.3. Замовник може використовувати на свій розсуд фрагменти стороннього програмного коду, виконаного на мові PHP, чи JavaScript без інформування Виконавця, тим самим звільняючи від відповідальності Виконавця перед правовласниками стороннього програмного коду чи суміжних прав із-за недотримання умов ліцензій на поширення такого програмного коду.

2.3.4. Замовник має право звертатись до Виконавця з проханням встановити необхідне вільно-розповсюджуване ПЗ для діяльності веб-сайту Замовника за умов, якщо встановлення такого ПЗ не шкодить іншим користувачам даного серверу Виконавця. 

2.3.5. Замовник має право звертатись до Виконавця за додатковою консультацією чи з зауваженнями щодо Послуг через контактні дані, описані в п. 10.2 даного Договору чи за допомогою форми зворотного зв'язку в панелі керування послугами на Сайті.

2.3.6. Замовник має право вимагати від Виконавця відшкодування коштів в повному об'ємі за допомогою Платіжної системи, якщо Послуги, надані Замовнику, не відповідають заявленим у Тарифах.

2.3.7. Замовник має право скористатись Послугами на безкоштовній основі впродовж часу, обумовленого за спільною згодою (типово - 14 днів).

2.4. Права Виконавця:

2.4.1. Виконавець має право призупинити надання Послуг Замовнику або розірвати Договір у одностороннім порядку у випадку порушення Замовником п. 2.1. даного Договору.

2.4.2. Виконавець має право надати дані про Замовника третім особам, у випадку порушення Замовником п. 2.1. даного Договору і якщо треті особи представляють державу Україна, діють в правовому полі та в інтересах народу України.

2.4.3. Виконавець має право відмовити Замовникові у встановленні необхідного ПЗ для діяльності веб-сайту Замовника за умов, якщо встановлення такого ПЗ шкодить іншим користувачам даного серверу Виконавця, чи не видається технологічно можливим на даний момент часу (проблеми з сумісністю, відсутність бажаної версії ПЗ в доступних серверниз репозиторіях, тощо).

2.4.4. Виконавець має право скористатись Платіжною системою для відшкодування коштів Замовнику.

2.4.5. Виконавець має право відмовити у відшкодуванні коштів замовникові за умов порушення п.2.1 Договору.

2.4.6. Виконавець має право вносити зміни в код сайту Замовника за умов, якщо такий код діє як деструктивний чи будь-яким чином заважає іншим користувачам використовувати сервер Виконавця.

2.4.7. Виконавець має право призупиняти надання Послуг Замовникові без видалення даних Замовника у випадку несвоєчасної сплати ним щомісячної плати, згідно з чинними Тарифами.

2.4.8. Виконавець має право використовувати стороннє вільно-розповсюджуване ПЗ для автоматизації надання Послуг чи їх призупинення.


3. Вартість Послуг.

3.1. Вартість Послуг по даному Договору є щомісячною і визначається відповідно до Тарифів, розміщених на сторінці Сайту за адресою: https://m-host.net/tariffs.

3.2. Виконавець має право змінювати вартість Послуг в будь-який час в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Замовника.

3.3. Нова редакція Тарифів вступає в силу з моменту її опублікування на Сайті.

3.4. Замовник вважається проінформованим про зміну Тарифів з моменту опублікування їх нової редакції на Сайті.

3.5. Виконавець не має права змінювати вартість Послуг, оплачених у повному обсязі.


4. Порядок розрахунків та повернення коштів.

4.1. Вибір Тарифу та способу оплати в Платіжній системі здійснюється Замовником на Сайті під час замовлення Послуг.

4.2. Надання Послуг здійснюється на умовах 100% передоплати на суму еквівалентну, чи більшу за ціну обраного Тарифу.

4.3. Послуги оплачуються Замовником у національній валюті України (у гривні) через будь-яку з Платіжних систем.

4.4. Моментом оплати є дата зарахування коштів Платіжною системою у повному обсязі.

4.5. Під час оплати Послуг Замовник самостійно оплачує банківські послуги.

4.6. Замовник самостійно відповідає за правильність здійснених ним оплат та їх своєчасність.

4.7. Виконавець може повертати кошти замовникові шляхом відшкодувань з Платіжних систем за попереднім зверненням Замовника з указанням номеру платіжної картки українського банку.

4.8. Відшкодування можуть бути здійсненими Замовникові у національній валюті України (у гривні) через будь-яку з Платіжних систем протягом 3 банківських днів після заяви Замовника.


5. Акцепт пропозиції укласти Договір.

5.1. Даний Договір є пропозицією Виконавця укласти договір (офертою) (ст.641 Цивільного кодексу України) та укладається шляхом повного та безумовного прийняття (акцепту) Замовником всіх його умов (ст.642 Цивільного кодексу України). Договір має юридичну силу відповідно до ст.633 Цивільного кодексу України без підписання письмового примірника Сторонами та прирівнюється до договору, підписаного між Виконавцем та Замовником.

5.2. Договір укладається шляхом замовлення Послуг через Сайт та їх оплати Замовником за діючими Тарифами одним із способів, передбачених Договором, без підписання письмового примірника Сторонами.

5.3. Уклавши Договір Замовник автоматично підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з умовами Договору, Тарифів та всіх умов, викладених на Сайті.

5.4. Замовнику, який не згодний з умовами даного Договору, Послуги не надаються.


6. Особливі умови і відповідальність сторін.

6.1. Замовник  повністю відповідальний за збереження свого паролю і за збитки, які можуть виникнути з причини несанкціонованого його використання. По факту викрадення логіну і пароля з вини третіх осіб клієнт має право направити до Виконавця заяву про зміну логіну та паролю.


7. Форс-мажор.

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання, неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором, якщо це викликано дією обставин непереборної сили (форс-мажору), які Сторони не могли передбачити та яким не могли запобігти всіма розумними способами.

7.2. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють обставини, що настали після укладання цього Договору в результаті подій надзвичайного характеру, а саме: природні стихійні явища (урагани, землетруси, повені, пожежі, блискавка тощо), війна, військові дії, бойові дії без оголошення війни, збройні конфлікти, повстання, революції, страйки, масові заворушення, локаути, терористичні акти, державні перевороти, блокади, дії державних органів, прийняття нормативних актів, якщо такі обставини призвели до об'єктивної неможливості для Сторони виконати свої зобов'язання за цим Договором. Сторони домовились, що форс-мажорними обставинами, також, вважаються аварії в системі енергопостачання та зв’язку, а також рішення та дії державних та комунальних органів, організацій.

7.3. У разі настання форс-мажорних обставин, що перешкоджають виконанню Стороною своїх зобов'язань за Договором, така Сторона негайно повідомляє про це іншу Сторону за допомогою електронної пошти або телефонного зв’язку.

7.4. У разі настання форс-мажорних обставин строк виконання зобов'язань за цим Договором переноситься на термін дії таких обставин. Якщо обставини непереборної сили будуть продовжуватися більш ніж місяць, кожна зі Сторін матиме право відмовитися від цього Договору без обов'язку відшкодувати можливі збитки іншій Стороні. Сторони, також, можуть обговорити альтернативні пропозиції щодо виконання Договору, яким не перешкоджають форс-мажорні обставини.


8. Вирішення спорів.

8.1. Сторони намагатимуться вирішувати всі можливі спори та суперечки за цим Договором шляхом проведення переговорів.

8.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів, він підлягає вирішенню відповідним судом в порядку, передбаченому чинним законодавством України.


9. Дія Договору.

9.1. Даний Договір є публічним і безстроковим, вступає в силу з моменту, вказаного в п.5.2. Договору, та діє протягом строку надання замовлених і оплачених Послуг, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх обов'язків за Договором.

9.2. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Замовників шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті.

9.3. Даний Договір може бути повністю або частково змінений Виконавцем в будь-який час в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Замовника. Нова редакція Договору вступає в силу з моменту її опублікування на Сайті. Замовник вважається проінформованим про зміну умов Договору з моменту опублікування його нової редакції на Сайті. Виконавець не має права змінювати умови Договору щодо Послуг, оплачених в повному обсязі (для таких Послуг Договір діє у тій редакції, в якій він був укладений).

9.4. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсності всього Договору в цілому.


10. Реквізити Виконавця.

10.1. Банківські реквізити.

Найменування організації:ФОП Байда Мирослав Володимирович
Код отримувача:3331800190
Назва банку:АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Рахунок отримувача у форматі IBAN:UA833052990000026005026808079
Валюта:UAH

10.2. Контактні дані Виконавця:

10.2.1. Телефони Виконавця: +38 (093) 527-17-94 (в т.ч. Viber), +38 (096) 806-55-64.

10.2.2. Поштові скриньки Виконавця: support@m-host.net.

10.2.3. Skype Виконавця: live:support_59896.

10.2.4. Альфанумеричне ім'я, що використовується для SMS-сповіщень: m-host.net.

10.3. Будь-які повідомлення, стосовно фінансових питань чи послуг web-хостингу, що надходять від імені Виконавця, окрім як з контактних реквізитів, описаних  в п. 10.2, можуть вважатися неправдивими та можуть бути проігнорованими Замовником.

У Вас остались вопросы?